Misja szkoły

Misją Szkoły Muzycznej jest:

* Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży.
* Uwrażliwianie na estetykę i piękno poprzez kontakt z muzyką.
* Wspieranie Rodziców w procesie wychowawczym.
* Promowanie dorobku uczniów, pedagogów i absolwentów Szkoły
* Wpływ na kształtowanie poziomu życia kulturalnego miasta i regionu.

Szkoła wypełnia powyższą misję realizując następujące cele i zadania:

* odkrywa, rozbudza i rozwija podstawowe zdolności muzyczne wśród dzieci,
* przygotowuje uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze,
* przygotowuje najzdolniejszych uczniów do dalszego kształcenia muzycznego,

Szkoła realizuje cele, o których mowa powyżej poprzez:

* prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania oraz
  wprowadzanie w miarę możliwości przedmiotów nadobowiązkowych,
* organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia uczniów takich jak:

a) audycje,
b) koncerty,
c) przesłuchania,
d) konkursy,

* organizowanie imprez wspomagających proces nauczania, takich jak:

a) warsztaty,
b) prelekcje,
c) kursy
d) seminaria

* uczestnictwo uczniów w przesłuchaniach, festiwalach, konkursach regionalnych, ogólnopolskich
  i międzynarodowych,
* współdziałanie z samorządem lokalnym oraz innymi instytucjami kulturalno-oświatowymi i w zakresie
  upowszechniania kultury muzycznej w środowisku,
* nawiązywanie kontaktów artystycznych z partnerami zagranicznymi.

menu
bip

adres
dołącz do nas

patron szkoły

Fryderyk Franciszek Chopin (ur. 22 lutego lub 1 marca 1810 roku↓ w Żelazowej Woli, zmarł 17 października 1849 roku w Paryżu) – polski kompozytor i pianista. Od roku 1839 zamieszkał we Francji. Chopin jest uważany za jednego z najważniejszych kompozytorów romantycznych, a także za jednego z najważniejszych polskich kompozytorów w historii. Był jednym z najsłynniejszych pianistów swoich czasów, często nazywany poetą fortepianu. Elementem charakterystycznym dla utworów Chopina jest pogłębiona ekspresja oraz czerpanie z wzorców stylistycznych polskiej muzyki ludowej. - zródło wikipedia

Copyright by PSM Brodnica.  Design by Rafał Kuciński raphaell13@interia.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona główna